adwekcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Elementy .pogody, 15 Fala (morska), 134—144 żywa, 134 martwa (rozkołys), 134, 139 elementy (wysokość, długość, okres), 135, 138, 139 powstawanie, 135 posuwanie się, 139 zanik, 139 przewidywanie, 140 obserwacje stanu morza, 176—177 Foehn, 120 Fotometeory, 53—62 Fourniera reguła, 394—395 Frontogeneza, 194 Frontoliiza, 195 Fronty powietrzne, 192—204 definicja, 192 ciepły, 195—196 chłodny, 197—*199 stacjonarny, 199 zokludowany, 199—201 górny, 201 strefy frontów, 202 arktyczne, 202—203, 291 polarne, 203 śródziemnomorski, 204 równikowy, 204, 290 Gloria, 56 Gołoledź, 52 Góry lodowe, 315, 317—319 powstawanie, 317 dryf, 317—318 odłamki (growlers), 320, 322 Grad, 50—51 Gregale, 122 Grzmot, 62 Haboofo, 123 Halo, 53 Harmattan, 123 Hignograf, 164—165 Higrometr, 164—165 Huragany Zachodnio-Indyjskie, 346 — 350 Huragany Południowego Oceanu Spokojnego 369—374 Hydr orne te ory, 48—52 Igły lodowe, 51 Inwersja, 26 Iryzacja chmur, 56 Izobary, 98—99 załamanie na froncie, 193 Izobaryczne układy ciśnienia, 101—103 wyż (antycyklon), 101 niż (depresja), 101 klin wysokiego ciśnienia, 102 zatoka niskiego ciśnienia, 102 siodło barometryczne, 102 rozlewisko barometryczne, 102 Jonosfera, 19 Klimat definicja, 15 oceanów, 275—287 pasa zwrotnikowego, 302 pasa podzwrotnikowego, 305 średnich szerokości, 307 wysokich szerokości, 314 mapka klimatyczna, 202 Klucze Lodowe Bałtyckie, 8, 449—452 Kod Meteorologiczny Międzynarodowy, 7,428—448 Kołnierz szkwałowy, 115 Komunikaty służby pogody, 223—224 depesze synoptyczne, 223, 229 depesze analizy, 223, 251 prognozy, 223 ostrzeżenia sztormowe, 223—224 Kondensacja pary wodnej, 29, 42—46 warunki powstawania, 43 postacie, 44 jądra kondensacji, 43 Krupy miękkie, 48 Krupy twarde, 50 Lewanter, 122 Linia szkwałów, 201 Litometeory, 53 Lód morski, 315—325 powstawanie, 316 „talerzyki” lodowe, 316 kry lodowe, 316 pak polarny, 317 służba lodowa, 328 Mapa synoptyczna, 229—246 sporządzanie,, 229—231 analiza frontowa, 231—236 analiza izobaryczna, 236—245 analiza mas powietrza, 245—246 przewidywanie pogody, 246—250 Masy powietrza, 179—191 definicja, 179 obszary źródłowe, 179 klasyfikacja, 180 ciepłe, 181 zimne, 161 konserwatywne właściwości, 182—185 charakterystyka, 185—191 Meteory, 47—64 definicja, 47 klasyfikacja, 47 i Mgła, 52 powstawanie, 66 mgiełka, 53 adwekcyjna (morska), 66—68 frontowa, 68—69 arktyczina, 69—70 wypromieniowania (lądowa), 70—71 w ujściach rzek, 71 orograficzna, 71—72 rosząca, 52 podnoszenie się, 72 wysokość, 72—73...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gładysz, Bronisław 1957. Meteorologia dla żeglugi morskiej, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.