adwentarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) razów i zachodzących między nimi różnic znaczeniowych (por. formę lewentarz, będącą inercyjnym skrzyżowaniem inwentarza z elementarzem, mimo że tych wyrazów nic prócz podobieństwa brzmień nie łączy. To samo adwentarz — skrzyżowanie inwentarza z adwentem)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.