adwerbalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przyjmuję klasyfikację A. Heinza [42] jako, moim zdaniem, najbardziej konsekwentną. Za dopełnienie uznaje on „przypadki gramatyczne użyte adwerbalnie i nie nacechowane wtórnym znaczeniem relacyjnym oraz te spośród przypadków konkretnych i wyrażeń przyimkowych użytych adwerbalnie, które podlegają rekcji, w których wobec tego ich znaczenie relacyjne uległo zatarciu i niwelacji” [42 s. 86]. A. Heinz odrzuca jako nierelewantne wszelkie 8 — Biuletyn PTJ XXXIX...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.