adwerbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bo określając verbum, określa jednocześnie nomen. Zależność op od nomen wyrażająca się w owej rzeczywistej lub możliwej zgodzie gramatycznej z nim: ojciec obudził się królem = jako król, widzę ojca królem — jako króla, kłębami dymu niechaj się otoczę i o młodości pomarzę półsenny (ja), wyklucza utożsamienie tej konstrukcji z narzędnikiem adwerbalnym na przykład w zdaniach: wraca nocą, wraca przypadkiem, lub z przysłówkiem: marzę sennie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.