adwerbializacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Turska, JP XXVIII 110, przyjmuje, że trocha zamiast trochę pojawiło się na kresach pod wpływem białoruskiego akania, nie sądzę jednak, by przyjmowanie białoruskiego wpływu było tu konieczne. Moim zdaniem równie dobrze można mówić o adwerbializacji mianownika: pierwotne została mi trocha mleka (por. o podobnych wyrażeniach JP XVI 60) przeszło w zostało mi trocha mleka, por. podobny rozwój przy rzeczowniku szereg i w ogóle przy wyrazach oznaczających ilość. 8 Józef Trypućko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.