adwerbium-kondensator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 18 Warto może explicite stwierdzić, że nie należą do struktury semantycznej argumentu formalnie przynależne do grupy imiennej adwerbia-kondensatory, jak: tylko, właśnie, nawet, chyba i in. W kontekście jak np. Wszyscy goście dopisali. Tylko Jurek nie przyszedł; tylko jest wyraźnie wykładnikiem treści predykatywnych, co ujawnia interpretacja typu 'wśród zaproszonych był jeden taki, który nie przyszedł; to był Jurek’, itp. W kontekście jak np. Jurek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.