adwokat-publicysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie jest dziś łatwo ocenić działalność Piątkowskiego — >ostać tak od nas odległą w czasie i usytuowaną w zulełnie innej epoce. Rozumując kategoriami dzisiejszymi, oublicystyka jest następstwem potrzeby wypowiadania się publicznie, potrzebę tę rodzą zaś trzy przymioty: zdolność dostrzegania istniejących problemów, uczulenie na te problemy i umiejętność pisania o nich. Adwokata-publicystę tamtych lat można by wyobrazić sobie jako człowieka, któremu zawód prawnika pomagał w poznawaniu problemów życia, działalność zaś publicysty umożliwiała publiczną walkę o właściwe rozwiązanie tych problemów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbankiewicz, Jerzy 1969. Za płotem Paradyzu, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.