adygejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) N. Jakowlew w swej gramatyce kabardyńsko-czerkieskiego języka literackiego (1948), poruszając zagadnienie dawnego związku plemion czerkieskich, nosicieli języka o budowie amorficznej (ta budowa amorficzna języka adygejskiego „była jeszcze żywa i dość silna“ nawet w XIII—XV w. naszej ery, ale związana według Jakowlewa ze stadium dzikości narodu — „pojawieniem się i rozwojem plemion pasterskich“) ze Słowianami wschodnimi, pisze: „Nazwa miast Czerkasy na Ukrainie, Nowoczerkask nad Donem służy za dowód udziału czerkieskich (adygejskich) elementów etnicznych w tworzeniu się narodu ukraińskiego“1)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.