aelowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od wczesnej wiosny 1943 roku w okolicznych lasach pojawili się .,,Jędrusie” 4. Tak to nazywano pierwszych partyzantów. Najbliżej Rędzin trzymali się akowcy, od strony Ewiny, Kotwina w późniejszym nieco czasie kwaterowali aelowcy, byli też partyzanci radzieccy, przebywający bliżej wsi Swierczyny. Wszyscy korzystali ze świadczeń wsi w postaci podwód, żywności, wypieku chleba, a nierzadko i 'kwater. Wiedzieli o tym żandarmi i dlatego nie zapuszczali się często na wieś, a jeśli zachodziła konieczność, to zawsze z dużą siłą. Niebezpieczeństwo in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kisielewski, Tadeusz, Nowak, Jan (oprac.) 1968. Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Wspomnienia, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.