aeracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KRETOWANIE, wykonywanie w glebie kanalików przy użyciu narzędzia ciągnikowego, —► kreta. K. płytkie jest zabiegiem agrotechn. mającym na celu osuszenie warstwy ornej, zwiększenie aeracji gleby, przyspieszenie dalszych prac polowych; stosowane jest gł. na glebach ciężkich (np. gliniastych, madach), torfowych i nadmiernie uwilgotnionych; polega na wykonywaniu w glebie na głęb. 30-40 cm kanalików o średnicy 6-8...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.