aero-hydrodynamiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CZAPŁYGIN Siergiej A., ur. 5 IV 1869, zm. 8 X 1942, uczony radź., specjalista w zakresie mechaniki teoretycznej i mechaniki płynów. Od 1924 członek AN ZSRR; od 1903 prof. uniw. w Moskwie, od 1921 (po śmierci N.J. Żukowskiego) kierownik nauk. centralnego instytutu aero-hydrodynamicznego (CAGI) w Moskwie. Pierwsze prace Cz. z dziedziny hydromechaniki (1894 i 1897), pisane pod kierunkiem Żukowskiego, dotyczyły teorii ruchu ciał stałych w cieczy; 1902 w pracy O gazowych strujach dał teoretyczne podstawy aerodynamiki dużych prędkości (—► gazodynamika); przeprowadził badania opływu ciała zanurzonego w strumieniu powietrza, podał 1910 — niezależnie od P.R.H. Blasiusa — wzory na obliczenie siły nośnej i po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.