aerobiont

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TLENOWCE, aeroby [gr.], aerobionty, oksybionty [gr.], organizmy mogące żyć i rozwijać się jedynie w obecności tlenu atmosferycznego, a energię czerpiące tylko z oddychania tlenowego (—► oddychanie), w przeciwieństwie do —► beztlenowców ; organizmy korzystające z tlenu rozpuszczonego w wodzie zalicza się do —» hydrobiontów; do t. należy olbrzymia większość orga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.