aerobowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samooczyszczania. Samooczyszczanie zachodzi częściowo przez osiadanie zawiesin na dnie zbiornika wodnego, oraz głównie wskutek zachodzących w wodzie procesów mineralizacji (bądź stabilizacji substancji organicznych. Proces mineralizacji przebiegać może w dwojaki sposób: przez gnicie — anaerobowo — w przypadku gdy woda nie zawiera tlenu, oraz aerobowo — przy współudziale tlenu rozpuszczonego w wodzie. Proces gnicia jest niepożądany w wodach naturalnych, gdyż warunki, w jakich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.