aerodynamik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) właściwie na wiek XX. Pod koniec XIX stulecia liczba pionierów coraz bardziej wzrasta Jedną z czołowych postaci tego okresu jest nasz rodak, Stefan Drzewiecki (1844—1938), który szczególnie dużo nowego wniósł do teorii lotu i śmigieł lotniczych. Opracowana przez niego teoria śmigła stała się podstawą wszystkich późniejszych prac i badań w tej dziedzinie, szczególnie rosyjskich aerodynamików Sabinina i Juriewa. W pracach wydanych w 1885 i 1887 r. („Aeroplany w przyrodzie” i „Ptaki jako latawce”) ustalił on teoretyczne zasady lotu. W okresie późniejszym swą działalność naukową łączy z pomyślnymi pracami konstrukcyjnymi; buduje szereg obliczanych przez siebie śmigieł, a w roku 1910—1911 opracowuje i buduje samolot o układzie kaczki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pilecki, Szymon 1960. Lotnictwo. Mała encyklopedia, Warszawa : PWT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.