aerokartograf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 247. Precyzyjny autograf uniwersalny A7 Wilda: 1 — autograf, 2 — stół 100X100 cm do mechanicznego kreślenia map, 3 — elektryczny rejestrator współrzędnych EK5 Tak powstały przyrządy: stereoautograf Orela, stereoplanigraf Zeissa, aerokartograf Hugershoffa, autografy Wilda i inne, pozwalające opracowywać mapy na drodze mechanicznej, na podstawie zdjęć stereoskopowych (stereogramów), wykonywanych fototeodolitem lub kamerą lotniczą, odpowiednio zorientowanych względem siebie w przyrządzie i względem geodezyjnego układu przestrzennego x, y, z. Ruchy śruby przenoszą się za pośrednictwem dźwigni na ołówek, który na przypiętym papierze kreśli warstwicę i sytuację...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.