aeromalarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ralnej faszystowskiego reżymu. Będzie jej skrzydłem ekstremistycznym, coraz mniej pasującym do nowej orientacji dyktatury, hierarchicznej i tradycjonalistycznej, idącej na kompromis z monarchią i papiestwem. Zneutralizowany i odosobniony, ruch próbuje znaleźć swoje miejsce w Stracielo [Arcyniebie]: szuka nowych możliwości w „aeromalarstwie” i futurystycznej sztuce sakralnej. W roku 1929, tym samym, w którym zawarty został konkordat z Kościołem, Marinetti przyjmie rolę mumii w mauzoleum włoskiej Akademii. Podzieli tym samym los D’Annunzia, innej niewygodnej postaci z obrzeży faszyzmu, uwięzionego wśród cennych bibelotów w swoim Vittoriale. (Marinetti pozostanie wiemy Mussoliniemu aż do końca i jeszcze w 1944, przed samą śmiercią, znajdzie w sobie siły, by opiewać wyczyny Republiki Salo)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZLit - Zeszyty Literackie (Paryż ; War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.