aeron

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) grzanym magnezem. Prawdziwy azot łączył się z magnezem, tworząc ciało stałe, azotek magnezu Mg3N2, lecz niewielka ilość pozostałego gazu nie łączyła się z magnezem, ani z żadnym innym pierwiastkiem. Gaz ten nazwany został pierwotnie aeronem (od aer — powietrze) ze względu na obecność jego w powietrzu, ponieważ jednak odkrywcy jego otrzymali moc listów od dowcipnisiów, z zapytaniem, kiedy obok Aarona ukaże się Mojżesz, zmienili wkońcu nazwę nowego gazu na argon (od słowa greckiego, oznaczającego leniwy), aby uniknąć dalszych nieporozumień. W miejskiej kamienicy 155...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.