aeronautyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sugestja silnego frontowego uderzenia, grożącego rzekomo Warszawie od wschodu, przejawia się również w zleceniu nakazującem 2-giej armji nietylko obserwację, ale i bezwzględną obronę Wisły na południe od Warszawy. Dla tego celu otrzymała ona dwie pełne dywizje piechoty, jedną brygadę kawalerji i pułk aeronautyczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikorski, Władysław 1941. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, London : M. I. Kolin
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.