aeroterapia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) aeroterapia [np. fr. aerotherapie, niem. Aerotherapie, ros. aerotieraplja, ang. aerolherupy; aero- i terapia] med. leczenie powietrzem atmosferycznym (kąpiele powietrzne itp.). afazja [n. łac. aphasia, z gr. aphasla nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.