aerotermodynamiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łych, nazywana też gazodynamiką. W węższym sensie nowa gałąź aerodynamiki badająca zachowanie się gazów w pobliżu powierzchni ciał stałych opływanych przez nie (lub poruszających się w nich) z dużymi prędkościami naddźwiękowymi oraz wzajemne oddziaływanie termiczne (gazów i opływanych ciał) z uwzględnieniem odpowiednich zmian fizyczno-chcm. (reakcje chem., dysocjacja, rekombinacja, jonizacja, ablacja itp.); badania aerotermodynamiczne są ściśle związane z rozwojem współczesnej techniki rakietowej i lotn., a zwłaszcza astronautyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.