aerotriangulacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) AEROSTATYKA [gr.], dział aeromechaniki poświęcony badaniu sił występujących między gazem (powietrzem) a nie poruszającym się względem niego ciałem stałym. AEROTRIANGULACJA [gr.], wyznaczanie na podstawie zdjęć lotn. współrzędnych punktów terenowych. Zob. też triangulacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.