aerotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zmieniają. Stanowią jedynie znaki orientacyjne. Jeśli ślepa siła popędu zostanie zorientowana przez człowieka ku realizacji z pominięciem biologicznej i kulturowej zasady bipłciowości gatunku — jak to ma miejsce np. w dewiacji homoseksualnej — naturalne różnice anatomo-fizjologiczne stają się aerotyczne i aseksualne, tracą więc nawet podstawową funkcję biologiczną. „Wyzwolenie się” spod społeczno-kulturowej regulacji płciowości oznaczałoby więc wyzwolenie się od płci w ogóle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.