aerozolowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ś.ch. nie jest jeszcze dobrze poznany. Herbicydy w handlu występują zwykle w postaci proszków, z których sporządza się roztwory łub zawiesiny wodne do opryskiwania, koncentratów do sporządzania emulsji, płynów aerozolowych, a także w postaci granulatu lub pastylek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.