afabularny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na sprawozdanie łączne decydujemy się z kilku powodów. Najważniejszy jest ten, że przy obecnym rozwoju i ewolucji form literackich cała systematyka wyodrębnionych rodzajów zawodzi, króluje wszechwładnie wszelakiego typu „pogranicze gatunków”. W twórczości czołowych naszych prozaików coraz większą rolę odgrywa proza afabularna, zbliżona do eseistyki (Spiżowa brama Brezy, Listy do pani Z. Kazimierza Brandysa). Pograniczem eseju staje się też pewien typ reportażu literackiego (np. omawiana niżej książka Jacka Bocheńskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.