afektacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Człowiek posuwa się w kierunku szczęścia niebieskiego aktami umysłu, który sięga wprzód i staje się tym samym gwiazdą przewodnią całej człowieczej działalności. Prawdziwie milowymi odcinkami przybliża się człowiek do nieba poprzez akty najrozmaitszych cnót, a zwłaszcza cnoty miłości. Cała zresztą działalność afektacyjna winna być w nas również wciągnięta w ten marsz i zorientowana na Boga. Albowiem całym sobą, wszystkimi władzami biegniemy i winniśmy biec do Boga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziasek, Franciszek 1963. Jezus Chrystus. Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.