afidować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) okoliczność: znalazł albowiem w tymże mieście znajomą sobie damę, baronową de Grankendorff *, która urodzeniem Polka, niedawno owdowiawszy, przyjechała z cudzych krajów dla objęcia znacznej na siebie spadłej substancyi9 i przez kilka niedziel w tym mieście bawić umyśliła. Nie przyjmuje w dom swój tylko afidowanych8 przyjaciół, i "Wmć pan, gdy tam będziesz przezemnie introdukowanym *, staraj się, żebyś 0 jej tu bytności przed nikim nie wspominał. Wziąwszy więc naprędce instrukcyą, jak mam sobie w tak dystyngwowanej kompanii postępować, uzbrojony w dobrą fantazyą, pierwszy krok, nie bez wewnętrznego wzruszenia, uczyniłem na teatrum5 wielkiego świata. Weszliśmy zalym do domu dość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krasicki, Ignacy 1929. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.