afiliować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żliwości swojego działania. 1 Federacja jest w trakcie przygotowywania odpowiednich oświadczeń i sprawozdań w takich sprawach, jak stosunek tajemnicy naukowej do wolności nauki, ogólne dane rozwoju naukowego w krajach organizacji afiliowanych i inne. Federacja informuje swoich członków o wypadkach prześladowania uczonych w Argentynie, Grecji i Portugalii. W różnych wypadkach jej organizacje sfederowane wysłały do odpowiednich władz protesty przeciwko takim prześladowaniom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.