afiniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go rodzaju natężenia pola grawitacyjnego. Interpretacja taka jest jednak dość wątpliwa, jeżeli się przyjmuje jednocześnie Einsteinowską koncepcję zakrzywionej czasoprzestrzeni. Rozkład lewej strony równań geodezyjnych na „przyśpieszenie“ oraz na „siłę“ grawitacyjną — wyraz zawierający współczynnik koneksji afinicznej — nie ma żadnego niezmienniczego sensu. Już bowiem samo pojęcie siły grawitacyjnej jest w teorii Einsteina pozbawione sensu. Ruchy po liniach geodezyjnych odpowiadają raczej bezwładnym ruchom w mechanice newtonowskiej (należy jednak dodać, że gdyby się stało na stanowisku, iż czasoprzestrzeń jest rozmaitością zdarzeń szczególnej teorii względności, to taki rozkład lewej strony równania linii geodezyjnej byłby sensowny). Z drugiej strony, jeżeli się zdecydu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.