afirmatywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyjaśnialiśmy już na łamach „Więzi“, dlaczego postawę naszą odgraniczamy zarówno od integryzmu, jak i od prcgresizmu. Nie chcę tych argumentów powtarzać. Chcę natomiast podkreślić, że tó, co nazywamy postawą „katolicyzmu otwartego“, katolicyzmu zarazem ortodoksyjnego i afirmatywnie nastawionego do wartości szeroko pojętej kultury współczesnej, jest postawą wstępującą, a nie postawą, która jest skazana na pozostawanie na marginesie życia katolickiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.