afirmująco

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i sięga swymi konsekwencjami do końca życia. I w obu powieściach dopiero ten koniec zdolny jest dramat rozwiązać. Ale u Sygrydy Undset, która rozumiała religijny sens życia człowieka, rozwiązanie to wypada afirmująco, u Conrada posiada ono nutę tragiczną; lecz nie jest to tragizm rozpaczy, którą sam Conrad nazywał „jałową“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.