afizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie neguje ona, że coś się dzieje między sytuacją i reakcją, ale tym czymś się nie interesuje. Chwyta to, co znajduje się w jej zasięgu, co jest obserwowalne, a z drugiej strony sądzi, jak mówił już Pieron, że różnica między tym, co fizjologiczne, i tym co psychologiczne, jest taka jak między częścią i całością. Behawioryzm — jak powie Tolman — ma charakter molarny, w przeciwieństwie do segmentów zachowań zwanych molekularnymi. Tę postawę afizjologiczną odnajdujemy u Holta, Huntera, a zwłaszcza u Hulla, który odwołuje się wprawdzie często do czynników neurologicznych, ale bez żadnego wchodzenia w szczegóły. W pracy z 1961 r., zajmującej się pokusami, które czyhają na człowieka pracującego w laboratorium, Hull zalicza do nich pokusę zajmowania się Inner man (wnętrzem człowieka). Pokusa taka pojawia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo