afleksyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Typowe dla tego kontaktu są: a) urzędowo zatwierdzone nazwiska i imię lub imiona, b) urzędowo zatwierdzone brzmienie nazwy miejscowej (miasto, wieś, przysiółek, dzielnica), c) urzędowo zatwierdzone w większości nazwy terenowe — rzek, potoków, jezior, d) silna tendencja do afleksyjności nazwisk i nazw miejscowych; e) silna tendencja do usuwania derywacji, zwłaszcza w nazwach csobowych (formy żeńskie, stanowe, deminutywa), f) usztywniony szyk imienia i nazwiska, z nazwiskiem na pierwszym miejscu8, g) tendencja do określników typu: człowiek nazwiskiem Wolski, kobieta imieniem Barbara, we wsi nazwanej Wólka, w mieście Nowy Sącz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lubaś, Władysław 1979. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.