afleksyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 21. Pisaliśmy już wcześniej o dyskusyjności umieszczania tych. przysłówków na liście wyrazów wspólnych - można je bowiem traktować jako formy afleksyjne odpowiednich przymiotników, tożsame z nimi semantycznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markowski, Andrzej 1990. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. [T.] 1-2, Warszawa : Wydział Polonistyki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.