aforysta-poeta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bieństwa swobody. Na tle wszystkich tych sylogizmów bolesnego żartu i wielkiej ironii tym większego blasku nabierają, z rzadka rozsiane, aforyzmy otwarte, rozluźnione, aforyzmy-westchnienia czy znaki zapytania, których swoboda jest umiejętnością przekazu wypowiedzi kolokwialnej, niemal: tonacji głosu, których prawo do swobody jest zagwarantowane rozległością horyzontów aforysty-filozofa, albo — świeżością spojrzenia aforysty-poety. Przypomnijmy parę spośród nich: A może jesteśmy jedynie czyimś wspomnieniem? (I 91) Ze dopuszczono wówczas do Stworzenia Świata!!! (I 43)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leopold, Wanda (oprac.) 1974. Myślę, że jestem... O Stanisławie Jerzym Lecu, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.