afro-arabski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na zach. Afryki, początkowo przeważające w powstających imigranckich osiedlach miejskich, po stosunkowo krótkim czasie asymilują się do miejscowych kultur afrykańskich; powstają afro-arabskie ośrodki kulturowe, przekształcające się wkrótce w dynamiczne feudalne państwa-miasta (Kilwa, Pate, Łamu, Timbuktu i in.). Typowymi nosicielami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Po­­niatowski, Zygmunt (red.) 1969. Mały słownik re­ligioznawczy, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.