afro-azjatycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Walka narodowo-wyzwoleńcza postawiła E. 	na czele antykolonialnego ruchu krajów arabskiego Wschodu. E. jako uczestnik banduńskiej konferencji krajów Azji i Afryki, jako najliczebniejsze państwo arabskie Bliskiego Wschodu, jest jednym z człowych krajów grupy państw afro-azjatyckich realizujących politykę niewiązania się z żadnym z bloków. W polityce zagranicznej opowiada się za polityką neutralności i realizacji pięciu zasad pokojowego współistnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.