afrochrześcijański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KIMBANGIZM, ngunzizm, ruch religijno-pol¡tyczny zapoczątkowany 1921 na terenie Konga belg. przez Simona Kimbangu (1889-1951); jeden z wpływowych nurtów tzw. religii, afrochrześcijańskich (—*■ religie ludów Afryki, supl.) o zabarwieniu nacjonalistycznym i silnych tendencjach antykolonizatorskich; ruch ten zapoczątkował powstanie szeregu tzw. sekt czarnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo