agitacja-propaganda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oddziałów pomocniczych, z których kilka uczestniczyło w masakrowaniu Żydów. Aby przeciwstawić się tej hitlerowskiej propagandzie i rozpowszechnić na froncie i tyłach hasło walki całego narodu sowieckiego na śmierć i życie, bolszewiccy ideolodzy odrzucali początkowo myśl o uznaniu wyjątkowości eksterminacji Żydów. I to na tej glebie rozwinął się oficjalny antysyjonizm, a potem antysemityzm, szczególnie ostry w kręgach agit-propu (agitacji-propagandy) Komitetu Centralnego. W sierpniu 1942 roku departament ten zredagował wewnętrzną notę o „Dominującej pozycji Żydów w środowiskach artystycznych, literackich i dziennikarskich”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Courtois, Stéphane et al. 1999. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, przeł. K. Wakar et al., Warszawa : Prószyński i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.