agrarno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) porwać te masy do walki przeciw zaborcy. Jeden z historyków „krwawego roku” 1846 nazwał to oczekiwanie iluzją. „Włościanin ówczesny był «urodzonym monarchistą», w umyśle którego kojarzyły się w dziwaczny sposób agrarno-komunistyczne i chłopsko «autonomistyczne» dążności z naiwną wiarą w „dalekiego dobrego cesarza”... Właśnie ów monarchizm chłopski... stawiał omal nieprzezwyciężalną barierę między klasą chłopską a spiskowcami demokratycznymi owych czasów... Propaganda demo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turski, Marian (oprac.) 1968. Dziejów Polski blaski i cienie, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo