agrofitocenoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbadano zróżnicowanie, rozmieszczenie, fenologię i dynamikę agrofitocenoz oraz dokonano oceny stopnia zachwaszczenia pól Polski Środkowej; przedstawiono numeryczną syntaksonomię roślinności segetalnej Wzniesień Łódzkich [np. 58, 78-83], Uczestniczono w opracowaniu przeglądowej mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski [84]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czyżewska, Krystyna, Hereźniak, Janusz (red.) 1996. 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.