agustowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 35 CGIA Lit SSR (Wilno), zesp. 1248, inw. 2, vol. 412, k. 14. Okoliczności ujęcia Moszyńskiego były następujące: „W czasie przejścia [...] band Lubicza i Sendka z guberni wileńskiej do agustowskiej za Niemen Andruszkiewicz i Moszyński wyruszyli tym samym powozem im na spotkanie, przy czym Andruszkiewicz ujrzawszy wojsko zdołał zbiec, a Moszyński był wzięty do niewoli” (ibidem, k. 76 - zeznanie Kijońskiego, który dowiedział się o tym od Andruszkiewicza)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sztakelberg, Jurij I. 1988. Pieczęcie powstańcze 1863-1864, przekł. W. Śliwowska, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.