aitiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kowa o Suworowie i Napoleonie. Do zakresu facecyj należy równie dobrze petersburska anegdota Telimeny o psie uznanym za sarnę, jak opowiadanie Wojskiego o Domejce i Dowejce, zakończone motywem aitiologicznym, wyjaśnieniem nazwy karczmy Niedźwiadek. Przepyszne opowiadanka aitiologiczne o powstaniu i nazwach gwiazd czy gwiazdozbiorów stanowią treść przedstawionej z humorem „astronomii“ Wojskiego. Poemat soplicowski wreszcie wyinkrustowany jest całą serią pieśni gminnych i niegminnych, polskich i białoruskich, jużto wspominanych w formie aluzyj, jużto referowanych wcale dokładnie, jak owa o Pani Cybulskiej, czy inna jeszcze, „wojsku polskiemu tak miła“ i w folklorze naszym tyle wykazująca odmian...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.