akcesoryjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) krajowy i zagraniczny znak pieniądza. Ingerencja państwa na rynkach towarowych i kapitałowych czyni zasadniczo zbędną wszelką regulację rynku pieniężnego i walutowego. Dla bardziej efektywnego równoważenia sytuacji na rynkach towarowych i kapitałowych często stosowana jest akcesoryjnie regulacja rynku pieniężnego i walutowego, która formalnie mogłaby już nawet zostać uznana za niepotrzebną. Stan równowagi na rynku pieniężnym i walutowym powstaje bowiem ex definitione z chwilą osiągnięcia stanów równowagi rynków towarowych i kapitałowych. Powiązanie regulacji rynków to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bień, Jerzy, Kosiński, B., Królak, Z. 1970. Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.