aksjomatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A skoro tak — mamy do czynienia z typową elipsą, która, jako chwyt jest ponad wszelką wątpliwość użyciem w funkcji estetycznej zaniedbań żywej mowy. Karol Biihler1) uznał żywą mowę za zjawisko językowe tak kardynalne, że wyznaczy! mu miejsce w swej aksjomatyce; na wzór opozycji humbol^itowskiej energeia — ergon utworzył swoją własną: sutiektivba- ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.