aktynon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) EMANACJA [łac.), fiz.,chem. promieniotwórczy gaz szlachetny o liczbie atomowej 86; istnieją 3 naturalne izotopy: e. aktynowa (aktynon), o liczbie masowej A = 219 i okresie połowicznego zaniku Ti/2 = 3,92 sek, e. torowa (toron), o A = 220 i Ti/t = 54,5 min, e...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.