aktywista-rewolucjonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zrazu jako sekretarz Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Szwajcarii. W roku 1929, kiedy się okazało że na Ukrainie Sowieckiej kończy się era odrodzenia i zaczyna nowy etap centralizacji i newoli, a przewrót majowy Piłsudskiego nie rokuje nadziei na stworzenie w Ziemi Halickiej Piemontu do politycznoideologicznej rozgrywki z dyktaturą moskiewską, Andrijewskyj stał się jednym z współzałożycieli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Przez jakiś czas był on jedną z postaci sztandarowych, jednak później został odsunięty od steru przez „młodoturków” i aktywistów-rewolucjonistów. Stało się to nieprzypadkowo. Andrijewskyj był bowiem rzecznikiem rozsądku i humanizmu, był w każdym calu swej osobowości gentlemanem i takim pozostał do końca życia. W odróżnieniu od wielu innych współziomków nie wierzył w sens...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo