aktywistyczno-ekspresjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W literaturze niemieckiej stanowiła ona główną ideę „ekspresjonistycznej rewolucji”. Według Sokela mieści się w niej panteistyczny ideał ubóstwienia człowieka. Sokel stwierdza: Ponieważ według aktywistyczno-ekspresjonistycznego poglądu Bóg jest immanentny w ludzkości, pełne urzeczywistnienie ludzkich możliwości prowadzi do uobecnienia Boga w człowieku86...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo