aktywizator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stosując jako aktywizator cement portlandzki w ilości 20 -f- 30% w stosunku do suchej masy spoiwa można uzyskać cement plastyczny marki „250” i wyższej. Aktywizując papkę żużlową gipsem w ilości 6 -r- 12% możemy uzyskać spoiwo marki „150” do „250”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urban, Leonard 1957. Murarz tynkarz, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.