aktywizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wości, które przyszłość wyłoni. Zmiany społeczne, niejednokrotnie bardzo istotne, są zresztą zjawiskiem zupełnie zrozumiałem w związku z rozwojem gospodarczym i wypadkami wojennemi; tutaj jednak mamy jeszcze coś więcej, mianowicie formowanie się własnej ideologji politycznej, plemiennej, narodowej czy państwowej. A więc w rezultacie wralka orjentacyj, aktywizm i pasywizm, słowem, kryzys ideałów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.