aktywno-pasywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Yn z ciągu Yj ... Yr w ciągu Wn. Taką transformację można opisać w następujący sposób: t(Yi,..., Ya; Yn,..., Yr) = Wn. W tym wypadku tx jest transformacją derywowaną od t, jeżeli dla każdego Yt Yr, tx(Ylt..., Yr) — W1 ... WT. A więc transformacja aktywno-pasywna wygląda następująco: tp (Yi; Yt, Y2, y3, YJ = Y4, tp (Yu Y2; Y2, Y3, YJ = Y2+ być, tp (Yi, Y2, Y3; Y3, YJ = przez + Yu tp (Y„ Y2, Y3, Yj YJ= Y3+PP, tpx(Yu Y2, Y3, YJ = (Y4, Y2+ być, przez +YU Y3+PP)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nivette, Joseph 1976. Zasady gramatyki generatywnej, przeł. J. Rokoszowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.